Správa katastra Rimavská Sobota

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Rimavská Sobota a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Rimavská Sobota, katastrálny odbor.

Kraskova 2, 979 01 Rimavská Sobota

Tel.: 047 281 9841
Fax: 047 563 1046
E-mail: skrs@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Rimavská Sobota)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľ Správy katastra:
Mgr. Zoltán Vincze

Zoznam katastrálnych území v okrese Rimavská Sobota.