Správa katastra Poltár

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Poltár a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Poltár, katastrálny odbor.

Železničná 5, 987 01 Poltár

Tel.: 047 281 9801
Fax: 47 422 3027
E-mail: skpt@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Poltár)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
Ing. Marek Suchý

Zoznam katastrálnych území v okrese Poltár.