Správa katastra Banská Štiavnica

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Banská Štiavnica a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Banská Štiavnica, katastrálny odbor.

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica

Tel.: 045 281 9711
Fax: 45 69 20 138
E-mail: skbs@skgeodesy.sk
(kataster nehnuteľností Banská Štiavnica)

Úradné hodiny
Podateľňa, pre verejnosť, pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 14:00

Riaditeľka Správy katastra:
Riaditeľ
Ing. Zuzana Mojičková

Zoznam katastrálnych území v okrese Banská Štiavnica.