Katastrálny úrad Prešov

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 zanikli správy katastra a ich pôsobnosť prevzali príslušné katastrálne odbory v Prešovskom kraji.

Od 1.1.2013 zanikol Katastrálny úrad v Prešove a jeho právomoci prevzala Správa katastra Prešov.

Konštantínová 6, P.O. BOX 97, Prešov

Tel.: 051 281 8505
Fax..: 051 771 1573
E-mail: kupo@skgeodesy.sk

Katastrálny úrad Prešov – Stránkové hodiny:

Úradné hodiny
Pre verejnosť:
Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-16:00
Štvrtok 8:00-12:00
Piatok 8:00-14:00

Podateľňa:
Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-17:00
Štvrtok 8:00-15:00
Piatok 8:00-14:00

Prednostka katastrálneho úradu:
JUDr. Daniel Švirk

Katastrálny úrad v Prešove na mape

GPS súradnice: 48.99913 N 21.24307 E alebo 48° 59′ 56.868″ N 21° 14′ 35.0514″ E

Podriadené Správy katastra:
Správa katastra nehnuteľností Bardejov
Správa katastra nehnuteľností Humenné
Správa katastra nehnuteľností Kežmarok
Správa katastra nehnuteľností Levoča
Správa katastra nehnuteľností Medzilaborce
Správa katastra nehnuteľností Poprad
Správa katastra nehnuteľností Prešov
Správa katastra nehnuteľností Sabinov
Správa katastra nehnuteľností Snina
Správa katastra nehnuteľností Stará Ľubovňa
Správa katastra nehnuteľností Stropkov
Správa katastra nehnuteľností Svidník
Správa katastra nehnuteľností Vranov nad Topľou