Archív kategorií: Základné pojmy

Základné pojmy používané v katastri nehnuteľností a v geodézií