Katastrálny úrad Košice

Sponzorované odkazy:

Od 1.10.2013 zanikli správy katastra a ich pôsobnosť prevzali príslušné katastrálne odbory v Košickom kraji.

Od 1.1.2013 zanikol Katastrálny úrad v Košiciach a jeho právomoci prevzala Správa katastra Košice.

Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

Tel.: 055 281 8033
Fax: 055 729 7626
E-mail: kuke@skgeodesy.sk


Úradné hodiny:
Pre verejnosť:
Po : 8:00-15:00
Ut: 8:00-15:00
St : 8:00-16:00
Štv: 8:00-12:00
Pia: 8:00-14:00

Podateľňa: (č. dverí 101, 1.posch.)
Po : 8:00-15:00
Ut : 8:00-15:00
St : 8:00-17:00
Stv: 8:00-15:00
Pia: 8:00-14:00

Prednostka katastrálneho úradu
Ing. Eva Trembeczká

Katastrálny úrad v Košiciach na mape

GPS súradnice: 48.68289 N 21.26917 E alebo 48° 40′ 58.404″ N 21° 16′ 9.0114″ E

Katastrálny úrad Košice – príslušné úrady katastra nehnuteľností

Správa katastra nehnuteľností Gelnica
Správa katastra nehnuteľností Košice
Správa katastra nehnuteľností Košice-okolie
Správa katastra nehnuteľností Košice-okolie v Moldave nad Bodvou
Správa katastra nehnuteľností Michalovce
Správa katastra nehnuteľností Michalovce vo Veľkých Kapušanoch
Správa katastra nehnuteľností Rožňava
Správa katastra nehnuteľností Spišská Nová Ves
Správa katastra nehnuteľností Sobrance
Správa katastra nehnuteľností Trebišov
Správa katastra nehnuteľností Kráľovský Chlmec